Tag: penulisan sajak

ZURINAH HASSAN

Hanya Yang Hebat Menjadi Sasterawan Negara

zurinah hassan

SAJAK yang baik ialah sajak yang ikhlas dari segi pengucapan, mantap dalam pemaparan makna, dan beridentiti. Sajak yang begini hanya dapat diungkapkan oleh penyair tulen. Seperti sifat manusia, kita tidak dapat memperlihatkan keikhlasan, kemantapan dan identiti puisi dengan menyebutkan unsur-unsur persajakan yang objektif. Selok belok puisi sejajar dengan selok belok manusia, kebagusannya dikenali oleh hati […]

CONTINUE READING