Kuali Hitam

Warisan Zurinah Hassan

Category: ZURINAH HASSAN

Pantun Tetap Pantun

Tuai padi antara masakesok jangan layu-layuanintai kami antara nampakesok jangan rindu-rinduan. Pantun di atas digunakan dalam lagu yang terkenal. Dan ia tetap pantun walaupun tidak ….