PEMERKASAAN PANTUN NUSANTARA

PEMERKASAAN PANTUN NUSANTARA

Acara ini berlangsung dari 28 November hingga 2 Disember di Brunei Darussalam. Ini adalah acara MASTERA (majlis sastera Asia Tenggara) yang memartabatkan pelbagai genre karya sastera termasuk sastera tradisional iaitu…