KOMUNIKASI DALAM ISLAM

SASTERAWAN DAN KOMUNIKASI MENGIKUT ALQURAN Islam mementingkan cara berkomunikasi dengan lisan dan tulisan. Terdapat ayat-ayat Al-Quran dan petikan hadis yang memberi garis panduan di dalam berkomunikasi. Petikan-petikan ini juga boleh…