Teori Interteks

Teori Interteks

Sedang menekuni teori interteks. Kata Bakhtin (1986:106-7) bahawa setiap proses pengkaryaan akan mengalami Dialogika ialah kemasukan unsur-unsur luar dalam sesebuah karya sastera. Seorang pengarang menulis untuk menyampaikan sesuatu subjek, tema…