Month: July 2010

ZURINAH HASSAN

TEORI INTERTEKS

Sedang menekuni teori interteks. Kata Bakhtin (1986:106-7) bahawa setiap proses pengkaryaan akan mengalami Dialogika ialah kemasukan unsur-unsur luar dalam sesebuah karya sastera. Seorang pengarang menulis untuk menyampaikan sesuatu subjek, tema atau pemikiran kepada pembaca . Namun begitu semua hanya dapat dicerna menjadi karya sastera dengan bantuan unsur-unsur luaran iaitu apa saja yang dapat memberi sumbangan […]

CONTINUE READING