Month: November 2017

ZURINAH HASSAN

SIMBOLISME LAUT DALAM PANTUN MELAYU

Laut dan perjalanan laut telah digunakan oleh pengarang-pengarang Melayu sejak berabad-abad lamanya di dalam syair-syair dan pantun Melayu. Antara lain, V.I.Braginsky mendapati bahawa terdapat sejumlah yang banyak syair-syair mistik Melayu yang menggunakan imej laut dan perahu yang belayar di laut. Pada pendapat Braginsky, keadaan ini terjadi kerana masyarakat Melayu tumbuh di pinggir-pinggir laut dan orang Melayu  merupakan […]

CONTINUE READING
ZURINAH HASSAN

CIRI-CIRI LAGU RAKYAT

Masyarakat Melayu sememangnya terkenal dengan pelbagai irama dan lagu yang diwarisi secara turun temurun. Walaupun mengalami sedikit pembaharuan dari segi aturan lirik, gaya nyanyian atau alat muzik serta cara penyampaiannya yang dipelbagaikan, ia masih memperlihatkan ciri-ciri yang tersendiri.                    Bersama dua orang penyanyi lagu rakyat Malaysia Dato’ Aripin Said (berbaju […]

CONTINUE READING
ZURINAH HASSAN

SAJAK DARI PERTIKAMAN TUAH- JEBAT: TAFSIRAN SEMULA PERISTIWA SEJARAH MELAYU.

Episod pertikaman Hang Tuah dan Hang Jebat telah melahirkan karya-karya yang baharu, baik puisi, drama dan novel. Saya juga telah menulis puisi dan cerpen berdasarkan pertikaman tersebut. Antara puisi saya yang lahir dari pertikaman tersebut ialah BENDAHARA, TUAH DAN JEBAT,AKU SELALU BERTANYA. Di dalam sajak ini saya bertanya beberapa soalan kepada Bendahara, Tuah dan Jebat.  Bendahara […]

CONTINUE READING
ZURINAH HASSAN

ANUGERAH SASTERA NEGARA `13.: UCAPAN PENERIMA.

MAJLIS PENGANUGERAHAN 26HB. APRIL 2016, DI HOTEL MARRIOT PUTRAJAYA. Bismillahhirrahmanirrahim Yang Berhormat Dato’ Seri Mahzdir  bin Khalid, Menteri Pendidikan Malaysia, merangkap Pengerusi Panel Anugerah Sastera Negara Ke-13; Yang Berbahagia Prof. Dato’ Seri Dr. Md. Salleh bin Yaapar, Pengerusi Lembaga Pengelola, Dewan Bahasa dan Pustaka; Yang Berbahagia Tuan Haji Abdul Adzis bin Abas, Ketua Pengarah, Dewan […]

CONTINUE READING
ZURINAH HASSAN

PROSES KREATIF – TAHAP TAHAP DALAM PENGHASILAN KARYA. KREATIF.

Penulisan Kreatif pada dasarnya ialah proses penciptaan karya sastera. Ia bermula dari tercetusnya idea (yang disebut sebagai mendapat ilham), memikir dan mematangkan idea tersebut, mengolah dalam bentuk tulisan dalam pelbagai genre, dan seterusnya memperbaiki dan memurnikan sehingga lahir sebuah karya yang baru. Proses di atas tidak berlaku dalam tempoh masa yang sama untuk semua pengarang.Setiap […]

CONTINUE READING
ZURINAH HASSAN

SAJAK-SAJAK ZURINAH HASSAN MENGENAI ISU BAHASA.

Antara isu semasa yang mencetus puisi ialah Isu Bahasa Melayu. Masalah terpinggirnya Bahasa Melayu  terus mengganggu. Bahasa kita adalah ibarat pemilik yang disingkir daripada  rumahnya sendiri.  Adakah ini malang yang menimpa  setelah bahasa Melayu telah pun kukuh sejak zaman dahulu, setidak-tidaknya sejak zaman kesultanan Melayu Melaka. Bagaimana hal ini boleh terjadi sedangkan negara telah memperuntukkan […]

CONTINUE READING