MALAYSIAN WOMEN WRITERS

MALAYSIAN WOMEN WRITERS

Makalah yang saya sampaikan di dalam seminar di Universiti Chulalongkorn baru sahaja diterbitkan oleh pihak penganjur. Bahagian pertama ditulis oleh Dr. Norhayati manakala saya menulis bahagian kedua di bawah tajuk…