Kuali Hitam

Warisan Zurinah Hassan

PROSES KREATIF – TAHAP TAHAP DALAM PENGHASILAN KARYA. KREATIF.

Penulisan Kreatif pada dasarnya ialah
proses penciptaan karya sastera. Ia bermula dari tercetusnya idea (yang disebut
sebagai mendapat ilham), memikir dan mematangkan idea tersebut, mengolah dalam
bentuk tulisan dalam pelbagai genre, dan seterusnya memperbaiki dan memurnikan
sehingga lahir sebuah karya yang baru. Proses di atas tidak berlaku dalam
tempoh masa yang sama untuk semua pengarang.Setiap seorang pengarang juga tidak
mengambil masa yang sama untuk menghasilkan karya yang berlainan. Proses kreatif
boleh dibahagikan kepada beberapa tahap
.
 TAHAP 1: CETUSAN IDEA. 
1      Suatu  idea muncul di dalam benak atau pemikiran
penulis. Kemunculan ini  disebut  juga sebagai mendapat ilham. Idea sering
muncul tidak mengira waktu dan tempat,seringkali dengan tidak diramal.
Kadang-kadang ketika seseorang di dalam kenderaan, ketika berbual dengan orang
lain, atau ketika menonton television. Ia muncul ketika sedang sibuk, sakit
atau ketika sihat.
2     Idea
sering melintas dengan cepat dan kemudian menghilang Dan kita biasanya mudah terlupa. Oleh itu, sangat membantu
jika seorang penulis  membawa buku
catatan (atau apa-apa alat IT yang canggih dewasa ini) untuk mencatat sesuatu
yang melintas di fikirannya.  Pencatatan
idea harus dilakukan sebaik mungkin. Idea ini kemudian dapat diperhalusi,
difikir-fikirkan sehingga benar-benar menjadi matang dan jelas.
3    Idea
yang muncul banyak bergantung kepada pengetahuan dan pengalaman seseorang. 
    Semakin banyak pengalaman dan pengetahuan seseorang, semakin banyak kemungkinan
idea yang akan dapat dihasilkannya.
Untuk menyuburkan tumbuhnya idea- idea baru  seseorang harus terus meningkatkan pengetahuan dan
pengalamannya di dalam pelbagai bidang seperti kesenian, politik, ekonomi,
sosial, pendidikan, dan lain-lain. Pengetahuan dapat diperolehi melalui
membaca, berdiskusi, mendengar ceramah, dan lain-lain. Pengalaman dapat
diperoleh secara langsung atau tidak langsung.
4   
     Seorang
penulis juga boIeh berusaha untuk memperkayakan idea antara lain  
     (i) dengan mempelajari idea orang lain, 
     (ii)
meningkatkan pengetahuan dan pengalaman, 
  (iii) menciptakan suasana yang santai,
merasa selesa dan berani untuk bertukar-tukar pandangan dan mendengar pandangan
orang lain terhadap hasil tulisan 
    (iv) sering berlatih..
Tahap
Kedua : Mengembangkan Idea
1     Seorang
penulis sering mendapat lintasan-lintasan idea atau pemikiran yang samar-samar
dan tidak lengkap. Idea yang muncul biasanya tidak dapat terus dituangkan ke
dalam karya sastera, tetapi masih memerlukan pengolahan terlebih dulu. Dengan
mengolah dan menyempurnakan secara terus- menerus idea akan menjadi lebih
matang dan kuat untuk dilahirkan menjadi karya sastera.
2     Idea
dapat dimatangkan melalui pembacaan.
 
    Melalui pembacaan kita dapat mengetahui
apa saja yang tidak mungkin dialaminya secara langsung.Dengan banyak membaca
karya sastera, seorang bakal penulis dapat menambah pengetahuan dan
meningkatkan kemahiran di dalam penggunaan 
bahasa dan gaya pengucapan karyanya.
3     Idea
dapat dimatangkan melalui pengalaman.
 
   Idea yang masih samar-samar dapat
diperjelas dengan cara menerjuni secara langsung kehidupan yang akan
digambarkan. Misalnya seorang penulis yang ingin menceritakan tentang kehidupan
seorang gelandangan harus bercampur gaul dengan mereka untuk memperoleh
gambaran yang lebih dekat.
4    Idea
dapat dimatangkan dengan perenungan
.
   Dalam merenung seorang penulis akan
mengungkap kembali seluruh pengetahuan dan pengalamannya yang relevan dengan
idea yang sedang digarapnya. Dalam perenungan seorang penulis berusaha
melakukan proses berpikir untuk mencari kemungkinan hubungan antara idea yang
muncul dengan sesuatu yang lain yang tidak memiliki hubungan secara langsung.
5     Idea
dapat dimatangkan melalui diskusi.
 
   Dengan berdiskusi seorang penulis dapat
saling bertukar pengetahuan dan pengalaman sehingga suatu idea dapat menjadi
jelas karena ditinjau dari pelbagai sudut pandangan.      Idea
dapat dimatangkan melalui pengamatan
.
   Dengan mengamati secara langsung seorang
akan dapat melihat dapat melihat sesuatu objek dengan
lebih  lengkap.
Tahap
Tiga: Menulis
1    Idea
yang dimatangkan itu sedia untuk ditulis. Menulis melibatkan penggunaan bahasa.
Seseorang yang tidak mahir berbahasa akan gagal untuk melahirkan karya yang
baik. Oleh itu adalah penting untuk memperkaya kosa kata dan menguasai kaedah
bahasa, laras bahasa, sistem makna, dan sistem bunyi bahasa.
2   Kadang-kadang
seseorang mengalami masalah psikologis seperti perasaan takut, malu, tertekan,
tension (ketegangan) dan kurang yakin. Seorang penulis harus membebaskan
dirinya daripada perasaan-perasaan tersebut agar penulisan berjalan dengan baik
dan idea dapat mengalir. Penulis harus merasa tenang, santai, selesa dan
seronok untuk berkarya.
3    Ramai penulis, terutama penulis
penulis baru yang mengalami kesukaran dan tersekat-sekat ketika mengungkap idea
dan mula merasa dirinya tidak mahir, tidak berbakat Ada yang berputus asa.
Ingatlah kemahiran hanya boleh diperolehi melalui ketekunan dan kerajinan.
Semakin sering dan tekun berlatih menulis, akan semakin lancar seorang penulis
dalam melahirkan karya-karyanya

Tahap Keempat: Memurnikan Penulisan
1    Penulisan
yang dilahirkan biasanya tidak terus baik dan sempurna. Untuk itu, seorang
penulis perlu membaca kembali karya yang ditulisnya dan bila dianggap perlu ia
akan mengubah, menambah, atau menguranginya. Ini dilakukan berulang-ulang
sampai penulis merasa yang telah berjaya mengungkap apa yang hendak
disampaikan.
2    Idea
yang dilahirkan sering mengalami perubahan dan pengembangan. Peristiwa yang
ingin digambarkan secara singkat dan padat akhirnya digambarkan dengan panjang
lebar. Seorang penulis yang pada asalnya 
ingin menggambarkan kehidupan watak-watak yang terdiri dari orang-orang
kampung menukar fikiran dan menjadikan tokoh-tokohnya orang bandar. Hal seperti
ini memang sering berlaku
3    Karya
disempurnakan dengan membaca kembali yang tertulis. Ada yang terus membaca
selepas ditulis , ada yang menunggu beberapa hari. Hal ini bergantung pada
kecenderungan pribadi masing-masing . Dengan membaca kembali seorang penulis
mengubah dan menyempurnakan apa yang masih kurang dalam tulisannya.

4    Ada
pula penulis yang senang membaca tulisannya sendiri dan menyempurnakannya
tetapi ada juga yang tidak mahu membaca tulisannya lagi  lalu meminta orang lain untuk membaca dan
memberi pandangan. Ia akan mempertimbangkan tanggapan-tanggapan tersebut pada
penulisan karya-karya berikutnya.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.