Kuali Hitam

Warisan Zurinah Hassan

WAWASAN 2020- HURAIAN SEMBILAN CABARAN

HURAIAN SEMBILAN CABARAN WAWASAN 2020-

WAWASAN 2020 IALAH cetusan idea, pandangan atau saranan bekas Perdana Menteri Tun Dr.Mahathir untuk membangun negara Malaysia dan corak negara Malaysia yang diingini yang diharapkan dapat dicapai dalam tahun 2020. Pandangan ini telah dikemukakan di dalam kertaskerjanya yang berjodol “Malaysia:The Way Forward” yang diucapkan di persidangan Majlis Perdangan Malaysia pada 28 Februari 1991 dan merupakan huraian tentang arah perkembangan masa depan negara ini. Pandangan atau saranan ini telah menjadi gagasan negara dan dikenali sebagai WAWASAN 2020.

MATLAMAT WAWASAN 2020

Matlamat Wawasan 2020 ialah pembentukan sebuah negara Malaysia yang benar-benar maju dari segala segi iaitu ekonomi, politik, sosial, kerohanian, kejiwaan dan kebudayaan . Malaysia akan menjadi sebuah negara perindustrian yang maju tetapi rakyat mengekalkan nilai-nilai murni, menikmati taraf hidup yang tinggi, keamanan dan keadilan sosial serta bangga terhadap negara.

Buku kecil ini menghuraikan sembilan cabaran yang terkandung di dalam Wawasan 2020. Ringkas dan mudah difahami.

Jika anda memerlukannya sila pm saya di facebook (Zurinah Hassan), emel zurinahhassan@gmail.com . Masih ada stok lama dijual dgn harga rendah RM10 termasuk pos.

Boleh juga msg 0162598049 untuk urusan lanjut.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.