SUMBER RUJUKAN TENTANG ZURINAH HASSAN

zurinah hassan buku

Sedang mencari tulisan tulisan orang lain tentang saya.  Ini adalah antara rujukan penting  Semoga boleh dimanfaatkan oleh pelajar dan mereka yang memerlukan sumber rujukan. Siapa yang dapat menambah , silakan dan saya ucapkan terima kasih.

RUJUKAN ZURINAH – (Antara rujukan penting tentang Zurinah Hassan)

Muhamad Fadzil Yusoff. 
Kosmologi Dalam Puisi-Puisi Zurinah Hassan. Tesis PhD. 
Universiti Putra Malaysia. 2012.

Ahmad  Kamal Abdullah.  
Zurinah  Hassan: Jaring  dan  Siklus Kepenyairannya dalam  Ahmad Kamal Abdullah (peny.) GEJALA: Esei dan Kritikan Puisi Melayu Moden 1955-1986. 
Kuala Lumpur:  Dewan Bahasa dan Pustaka, 1989

Shafie Abu Bakar. “Zurinah Hassan” dalam Jambak 2. 
Ahmad Kamal Abdullah (peny.). 
Kuala Lumpur:  Dewan Bahasa dan Pustaka, 1993.

Susilawati Kamaruzzaman. 
“Zurinah Hassan, Zaihasra, Siti Zainon  Ismail”  dalam Kesusasteraan Melayu Moden 1970-1979. 
Penyusun Siti Aishah Murad. 
Kuala Lumpur:  Dewan Bahasa dan Pustaka, 2010. 

Membunga @ Siti Meriam Yaacob.
“Sajak  ‘Salam Perempuan  dari  Penjara’ dan Suara Wanita”.  
Perisa, Jurnal Puisi Melayu. Jilid 12. 2004:  88-91.

Lim Swee Tin.
“Zurinah Hassan: Kebersahajaan dan Kesederhanaan yang Mengasyikkan”.
Dewan Sastera. Disember 2004:  17-20.

Nor Hashimah Hj.  Jalaludin.  
“Kepenyairan  Zurinah Hassan Ditinjau dari Sudut Stilistik”. 
Dewan Bahasa. Ogos 1985: 579-591.

Rahman  Shaari. “Sajak-Sajak  Konfesional Zurinah Hassan”.
Dewan Sastera.  Disember 2004:  27-29.

Ramli Isin. 
“Kepenyairan Zurinah Hassan yang Tidak Pernah Putus dan Surut”.
Dewan Sastera.  Disember 2004: 12-15.

S. Jaafar. 
“Zurinah  Hassan  Menulis itu Satu Tanggungjawab”. 
Dewan Sastera. Julai 1986:18-21.

Selina S.F.Lee. 
“Unsur  Prosa  Dalam Puisi-Puisi Zurinah Hassan”. 
Dewan Sastera.  Mac 2000:  22-24.

Siti  Zainon  Ismail.  
“Zurinah  Hassan Mengangkat  Isu  Manusia dan Wanita Melayu”.
Dewan Sastera.  Disember 2004:  21-26

A. Rahman  Napiah. 
“Unsur  Alam  Dalam Puisi Melayu Moden Karya Zurinah Hassan”
kertas kerja yang dibentangkan dalam Bersama Tokoh Penulis Tanah Air, Zurinah Hassan, anjuran Pusat Pengajian Bahasa, Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu di Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan,Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi pada 23 November 2011.

Arbak Othman.   
“Idealisme Budaya  dan  Jatidiri Bangsa  yang  Tercalar dalam Puisi Zurinah Hassan dalam Kumpulan Salasilah”
kertas kerja yang dibentangkan dalam Bersama Tokoh Penulis Tanah Air, Zurinah Hassan, anjuran Pusat Pengajian Bahasa, Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu di Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi pada 23 November 2011.

Hamzah Hamdani.
“ Menjejak Puisi Dalam Memoir Zurinah Hassan”
kertas kerja yang dibentangkan dalam Bersama Tokoh Penulis Tanah Air, Zurinah Hassan, anjuran Pusat Pengajian Bahasa, Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu di Fakulti Sains Sosial dan
Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi pada 23 November 2011.

Kamariah Kamarudin.
“Perutusan Muhasabah” dalam Kumpulan Cerpen Menjelang Pemilihan.” 
Kertas kerja yang dibentangkan dalam Bersama Tokoh Penulis Tanah Air, Zurinah Hassan, anjuran Pusat Pengajian Bahasa, Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu di Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan,Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi pada 23 November 2011.

Muhamad  Haji  Salleh. 
“Bahawa  Aku Pernah Hidup:  Zurinah Hassan Sebagai  Pentafsir Waktu dan Peristiwa”
dalam  Seminar Kefahaman Budaya ke VIII.  Anjuran Bersama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Utara dan Bahagian Hal Ehwal Pelajar dan Pembangunan Pelajar Universiti Sains Malaysia. 
Dikelolakan oleh Persatuan Sastera Universiti Sains Malaysia pada  18 Disember 2004.

Rosnah  Alias.  
Diri, Keluarga dan Masyarakat Dalam Puisi-puisi Zurinah Hassan. 
Latihan Ilmiah. Ijazah Sarjana Muda, Fakulti Sains Kemasyarakatan dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia, 1989.

Shabariah  Mohamad Zakwan. 
Falsafah Waktu Dalam Puisi-puisi Karya Zurinah  Hassan. 
Latihan Ilmiah.  Universiti Malaya, 1989.

Samsina Ab Rahman, Muhamad Fadzil Yusoff. 
“Pemaknaan Kosmologi Biotik dalam Kumpulan Puisi Salasilah karya  Zurinah Hassan dari Perspektif Teori Pengkaedahan Melayu”,
Persidangan Kebangsaan Alam dalam Kesusasteraan, 16-17 Julai 2010, Universiti Sains Malaysia.

Samsina Ab Rahman, Muhamad Fadzil Yusoff.
“Kosmologi Biotik Alam Fauna dalam Puisi-Puisi Zurinah Hassan Menerusi Perspektif Teori Pengkaedahan Melayu”
dalam Kelestarian Bahasa: Satu Rumpun Satu Ikatan. Penerbit UPM.  2011.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.