SENI MELAGUKAN SYAIR: SEDIKIT PANDUAN

SENI MELAGUKAN SYAIR: SEDIKIT PANDUAN
MARI
MENDENDANG SYAIR

PATAH LAGU/JEDA/PEMENGGALAN SEBUTAN.

Patah lagu ialah tempat seorang pembaca SYAIR memenggal barisnya, yang juga
disebut jeda. Hal ini masuk dalam bahagian intonasi. Intonasi ini
amat penting di dalam penyampaian mesej.

Sebagai sebuah karya sastera, aspek penyampaian makna, maksud
atau mesej karya sangat penting.Melagukan syair adalah satu cara untuk
menyampaikan sebuah karya kepada khalayak. Jika mesej ini tidak sampai,maka
pembacaan itu dianggap gagal.

Cuba baca syair di bawah dengan lagu Selendang Delima.Lagu Selendang Delima
lebih popular kalau dibandingkan dengan yang lain. Sebab utama ialah lagu ini
mudah dikenali dan mudah diasingkan daripada lagu yang lain. Lagu narasi dan
Dan DAN dan Setia tidak jauh berbeza dan jika tersilap pembawaannya akan mudah
terjadi campur aduk di antara kaduanya.

Pesan patik pada Tuanku
Ini unjukkan pada Raden Inu
Kartabangsa menenentang belas dan pilu
Bagai dihiris dengan sembilu

Bila dibaca dengan lagu Selendang Delima, maka ia akan menjadi spt di bawah

Pe/san/ pa/tikkkkkk// pa/daaa/ tuan/kuuuuu// (8 sukukata).
I/niii/ un/juk/kannnnn// pa/da/ Raaaa/den /I/nuuuu (11 sukukata)
Kar/ta/bang/sa/ me/nen/tanggggg// be/lasss/ dan/ pi/luuu (13)
Ba/gai/ di/hiii/risss// de/ngannn/ sem/bi/luuu (10)

Biasanya jeda berlaku pada akhir perkataan yang kedua. Hal ini adalah mudah
dilakukan untuk baris yang mempunyai lapan sukukata. Pe/san/ pa/tikkkkkk// pa/daaa/
tuan/kuuuuu// (8 sukukata).

Pada baris pertama tiada masalah. Perkataan dipenggal pada sukukata ke empat.
Masalah timbul pada baris yang mempunyai lebih drpd 8 sukukata. Baris kedua
mengandungi 11 sukukata. Pemenggalan dilakukan selepas kata kedua iaitu sukukata
ke empat. Selepas itu tempo dipercepatkan untuk menghabiskan 6 sukukata lagi.

Masalah lebih besar ditemui pada baris ketiga: Kartabangsa menentang. Dua perkataan ini mengandungi 7 sukukata
yang mesti dibaca sekali agar dapat menyampaikan maksud dan tidak janggal.
Kartabangsa ialah nama orang dan tidak boleh dipenggal. Yang kedua ialah
perbuatan yang dilakukan oleh Kartabangsa iaitu menentang. Ini juga perlu
dihabiskan. Dengan itu pembaca syair harus pandai mengejar agar dapat menyebut
7 sukukata sebelum berjeda.

Hal ini menunjukkan seorang pembaca syair mesti meneliti teksnya terlebih
dahulu sebelum menghadap penonton.

Bandingkan baris-baris ini:
1-Dengarlah tuan ayahnda berperi
2-Dengarlah tuan tuan suatu peri

Walaupun pembacaan syair biasanya dipenggal pada akhir perkataan kedua.( Dengarlah tuan//ayahnda berperi)

Tetapi hal yang sama tidak boleh dilakukan pada contoh kedua di atas.
Pemenggalan mesti dilakukan pada akhir perkataan yang ketiga. Dengarlah tuan
tuan// suatu peri

Rangkap syair di atas adalah petikan drpd kisah pembunuhan Angerani. Ia membawa
maklumat yang menyedihkan, menggambarkan suasana sedih pilu ketika Anggerani
hendak dibunuh. Pembaca harus membangkitkan kesedihan dan kerinduan Angerani
kepada suaminya Raden Menteri. Suasana sedih (melankolik) dibina dengan
memanjangkan getaran dan alunan melodi supaya kedengaran mendayu-dayu.

Di dalam pertandingan, anda akan diberikan satu teks yang mungkin mengandungi
lima atau enam rangkap dari sesebuah cerita. Seeloknya anda bacalah syair berkenaan
sepenuhnya supaya dapat memahami dan menghayati cerita yang sebenar.

SELAMAT MENCUBA

Saya bersyair di Delhi, India. Hahaha ramai juga peminat.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.