Harga Pasaran Puisi 1971

Harga Pasaran Puisi 1971

PASARAN PUISI LEBIH RENDAH DARIPADA HARGA HEMPAS KELAPA kata Pengarang Dewan Sastera Mei 1971.
“Selama ini boleh dihitung dengan jari sebelah tangan saja penyair-penyair yang puisi-puisinya diterima oleh penerbit untuk dibukukan. Sedangkan tahun-tahun kebelakangan ini kita melihat begitu ramai penyair yang berbakat dengan hasil puisinya yang telah dimuatkan di akhbar-akhbar dan majalah-majalah. Tetapi pasaran puisi lebih rendah daripada harga hampas kelapa, maka ia bertaburanlah di bawah-bawah tangga kehidupan”. (DS Mei 1971).

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.