BIODATA ZURINAH HASSAN

BIODATA ZURINAH HASSAN
Nama                         :           ZURINAH BINTI HASSAN
Gelaran                      :           Datuk Dr.
Tarikh Lahir               :           13
Jun 1949
Tempat                      :           Bakar Bata, Alor Setar, Kedah
Alamat Tetap             :           No.2, Jalan
Pinggir, 8/1L, Seksyen 8,
                                                40000
Shah Alam, Selangor.
E-mel                          :          
Blog                            :           Interprestasi/ On Malaysian
Literature
PENDIDIKAN
ii.           
Menyambung pendidikan rendah di Sekolah Inggeris Sungai
Layar – Special Malay Class (tahun)
iii.          
Memasuki sekolah menengah di Sekolah Convent Sungai
Petani (tahun)
iv.          
Meneruskan pendidikan menengah di Sekolah Menengah
Sultanah Asma, Alor Setar (tahun)
v.           
Melanjutkan pelajaran ke Universiti Pulau Pinang
(sekarang Universiti Sains Malaysia) dan mendapat Ijazah Sarjana Muda Sastera
(Kemanusiaan) pada tahun 1974 (1971-1974)
vi.          
Melanjutkan pelajaran ke peringkat Sarjana di Universiti
Putra Malaysia dan mendapat  Ijazah
Sarjana pada tahun 2001 (1998-2001)
vii.        
Menyambung pelajaran ke peringkat kedoktoran di Universiti
Malaya dan berjaya memperoleh Ijazah Doktor Falsafah pada tahun 2008 (?-2008).
KERJAYA
i.         
Pegawai Penerangan di Jabatan Penerangan, Kementerian
Penerangan Malaysia
ii.        
Ketua Cawangan Pengurusan Maklumat, Kementerian
Penerangan Malaysia
iii.       
Karyawan Tamu di Institut Tamadun dan Alam Melayu, UKM
iv.       
Pakar Perunding di Akademi Pengajian Melayu, UM
A.          
BUKU
KUMPULAN SAJAK
1974.  Sesayup Jalan. Pulau Pinang: Biro
Penerbitan USM.
1977.  Di Sini Tiada Perhentian.Kuala Lumpur:
Pewarna.
1985   Keberangkatan.  Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
1988   Kuala Lumpur and Other Places. ?: Pencetakan
Al-Huda.
1994   Pujangga Tidak Bernama.  Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
2004   Pesanan dari Gunung Ledang.  Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
2005   Salasilah.  Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
2014   Cerita dalam Cerita.  Kuala Lumpur: Institut Terjemahan dan Buku
Malaysia.
KUMPULAN CERPEN
1989.  Meneruskan Perjalanan.  Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.      
2004.  Menjelang
Pemilihan
.  Kuala Lumpur: Dewan
Bahasa dan Pustaka.
KUMPULAN PUISI
2000.   Nota Waktu (antologi puisi bersama Limm Swee Tin).  Kuala Lumpur: Citra
Publishing Sdn. Bhd.
2010.   Menghadap ke Pelabuhan/Facing the Harbour
Kuala Lumpur: Institut Terjemahan dan Buku Malaysia.
NOVEL
1991.  Hatimu Aishah.  Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
BUKU
KAJIAN/ESEI DAN KRITIKAN
1994.  Sembilan Cabaran Wawasan 2020. Shah Alam: Pewarna.
1996.  Sasterawan Negara Usman Awang.  Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
2003.  Memoir
Zurinah Hassan Menjejak Puisi

Bangi: Penerbit UKM.
2010.  Unsur
Alam dalam Puisi Melayu
.  Bangi:
Penerbit UKM.
2011.  Puisi Melayu Tradisional-Pantun, Syair,
Gurindam, Seloka
. ?: Pekan Ilmu.
2013.  Catatan Perjalanan Seni Zurinah Hassan.  Kuala Lumpur: Institut Terjemahan dan Buku Malaysia.
BUKU TERJEMAHAN
2012.   Menghadap ke Pelabuhan/Frente el Puerto.  Kuala Lumpur: Institut Terjemahan dan Buku
Malaysia. (antologi puisi dengan terjemahan bahasa Spanish)
2013.   Menghadap ke Pelabuhan.  Kuala Lumpur: Institut Terjemahan dan Buku
Malaysia. (antologi puisi dengan terjemahan bahasa Rusia)
2014.   Menghadap ke Pelabuhan/ ‘Minato ni Tachimukatte’.  Kuala Lumpur: Institut Terjemahan dan Buku
Malaysia. (antologi puisi dengan terjemahan bahasa Jepun)
?        Menghadap
ke Pelabuhan/En Regardant le Port.
 
Kuala Lumpur: Institut Terjemahan dan Buku Malaysia. (antologi puisi
dengan terjemahan bahasa Perancis)
PETIKAN
UCAPAN/KERTASKERJA
Puisi Melayu Tradisional khasnya yang
disebarkan melalui lagu-lagu atau nyanyian telah berperanan untuk menyampaikan
nasihat dan panduan hidup bagi mempengaruhi minda dan membina keperibadian
bangsa. Usaha hendaklah dijalankan untuk membanyakkan rakaman lagu-lagu rakyat
yang berisi pantun-pantun nasihat. Di sana sini masih ada pengamal pengamal  Puisi Melayu Tradisional yang patut disokong
dan diberikan tunjangan untuk meneruskan kegiatan mereka. Seperti yang
difahami, sesebuah university sedia mengeluarkan dana untuk kerja-kerja
penyelidikan termasuk ke atas lagu-lagu rakyat dan PMT yang masih bertaburan demi
mengumpul khazanah budaya. Usaha untuk menyelamatkan khazanah budaya ini
sepatutnya diiringi dengan menyediakan peruntukan untuk memberi tunjangan
kepada para pengamal agar mereka dapat menjalankan kegiatan.
Kertaskerja Hari
Puisi Nasional, PERANAN
PUISI DALAM PEMBENTUKAN JATIDIRI BANGSA . Kertaskerja Hari Puisi Nasional,
Pulau Pinang.10 Mei 2013
Apakah pentingnya sastera di dalam era
dunia tanpa sempadan ini? Sastera kita adalah budaya kita. Itulah jati diri dan
akar bangsa.  Ketika terlalu leka membina
dan mengejar kebendaan, kita lupa sekettika kepada akar bangsa ini. Akibatnya,
anak-anak menjadi pohon-pohon yang tidak berakar. Maka mudahlah ditumbangkan
oleh angin yang lalu.
Memoir Zurinah Hassan Menjejak Puisi,
Penerbit UKM, Bangi 2003:275
Sebuah puisi sebagai sebuah karya kreatif
membawa   pemikiran dan perasaan
pengarang yang teradun dalam media bahasa.. Insya Allah selagi dipinjamkanNys
kesihatan dan daya kreativiti, saya akan terus berpuisi dengan pegangan sebagai
karya kreatif puisi harus membawa unsur posittif, menyampaikan pemikiran yang
meninggikan martabat kemanusiaan.
Parakata Untuk Kumpulan Puisi Ceerita Dalam
Cerita, Itbm 2014,
Penggunaan unsur alam memperlihatkan bahawa
kreativiti penyair Melayu dipengaruhi oleh agama Islam. Dalam aspek ini penyair
melihat alam fizikal yang dapat dilihatt, didengar, disentuh, dan dirasai
melalui pancaindera manusia sebagai tanda kebesaran Allah. Hal ini adalah
selaras dengan peringatan yang banyak terdapat di dalam kitab suci Al-Quran.
 Unsur Alam Dalam Puisi Melayu Moden, Ukn
Bangi:2010: 1113.
TULISAN TENTANG KARYA ZURINAH HASSAN
1.    Muhamad Fadzil Yusoff. Kosmologi Dalam Puisi-puisi
Zurinah Hassan.  Tesis PhD. Universiti
Putera Malaysia. 2012.
2.    Ahmad Kamal Abdullah. 
Zurinah Hassan: Jaring dan Siklus Kepenyairannya dalam Ahmad Kamal
Abdullah (peny.) GEJALA: Esei dan
Kritikan Puisi Melayu Moden 1955-1986

Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1989.
3.    Shafie Abu Bakar. 
“Zurinah Hassan” dalam Jambak 2.
Ahmad Kamal Abdullah (peny.).  Kuala
Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1993.
4.    Susilawati Kamaruzzaman. 
“Zurinah Hassan, Zaihasta, Siti Zainon Ismail” dalam Kesusasteraan Melayu Moden 1970-1979.
Penyusun Siti Aisah Murad.  Kuala Lumpur:
Dewan Bahasa dan Pustaka, 2010.
5.    Membunga@Siti Meriam Yaacob. “Sajak ‘Salam Perempuan dari
Penjara’ dan ‘Suara Wanita’”.  Perisa, Jurnal Puisi Melayu.  Jilid 12.2004: 88-91.
6.    Lim Swee Tin. “Zurinah Hassan: Kebersahajaan dan
Kesederhanaan yang Mengasyikkan”.  Dewan Sastera. Disember 2004: 17-20.
7.    Nor Hashimah Haji Jalaludin. “Kepenyairan Zurinah Hassan
Ditinjau dari Sudut Stilistik”. Dewan
Bahasa
.  Ogos 1985: 579-591.
8.    Rahman Shaari. “Sajak-sajak Konfesional Zurinah Hassan”. Dewan Sastera. Disember 2004: 27-29.
9.    Ramli Isin. “Kepenyairan Zurinah Hassan yang Tidak Pernah
Putus dan Surut”.  Dewan Sastera. Disember 2004: 12-15.
10. S. Jaafar. 
“Zurinah Hassan Melulis Itu Satu Tanggungjawab”.  Dewan
Sastera
. Julai 1986: 18-21.
11. Selina S.F. Lee. 
“Unsur Prosa Dalam Puisi-Puisi Manusia dan Wanita Melayu”.  Dewan
Sastera
. Mac 2000: 22-24.
12. Siti Zainon Ismail. 
“Zurinah Hassan Mengangkat Isu Manusia dan Wanita Melayu”.  Dewan Sastera. Disember 2004: 21-26.
13. A. Rahman Napiah. 
“Unsur Alam Dalam Puisi Melayu Moden Karya Zurinah Hassan”  kertas kerja yang dibentangkan dalam Bersama Tokoh Penulis Tanah Air, Zurinah
Hassan
, anjuran Pusat Pengajian Bahasa, Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu
di Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi
pada 23 November 2011.
14. Arbak Othman. 
“Idealisme Budaya dan Jati Diri Bangsa yang Tercalar dalam Puisi Zurinah
Hassan dalam Kumpulan Salasilah
kertas kerja yang dibentangkan dalam Bersama
Tokoh Penulis Tanah Air, Zurinah Hassan
, anjuran Pusat Pengajian Bahasa,
Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu di Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan,
Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi pada 23 November 2011.
15. Hamzah Hamdani. 
“Menjejak Puisi dan Memoir Zurinah Hassan”  kertas kerja yang dibentangkan dalam Bersama Tokoh Penulis Tanah Air, Zurinah Hassan,
anjuran Pusat Pengajian Bahasa, Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu di Fakulti
Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi pada 23
November 2011.
16. Kamariah Kamarudin. 
“Perutusan Muhasabah” dalam Kumpulan Cerpen Menjelang Pemilihan”.  Kertas
kerja yang dibentangkan dalam Bersama
Tokoh Penulis Tanah Air, Zurinah Hassan
, anjuran Pusat Pengajian Bahasa,
Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu di Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan,
Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi pada 23 November 2011.
17. Muhammad Haji Salleh. 
“Bahawa Aku Pernah Hidup:  Zurinah
Hassan Sebagai Pentafsir Waktu dan Peristiwa” dalam Seminar Kefahaman Budaya ke
VIII.  Anjuran bersama Dewan Bahasa dan
Pustaka Wilayah Utara dan Bahagian Hal Ehwal Pelajar dan Pembangunan Pelajar
Universiti Sains Malaysia.  Dikelolakan
oleh Persatuan Sastera USM pada 18 Disember 2004.
18. Rosnah Alias. 
Diri, Keluarga dan Masyarakat Dalam Puisi-puisi Zurinah Hassan.  Latihan Ilmiah.  Ijazah Sarjana Muda, Fakulti Sains Kemasyarakatan
dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia, 1989.
19. Shabariah Mohamad Zakwan. 
Falsafah Waktu Dalam Puisi-puisi Karya Zurinah Hassan.  Latihan Ilmiah,  Universiti Malaya, 1989.
20. Samsina Ab Rahman, Muhamad Fadzil Yusoff.  “Pemaknaan Kosmologi Biotik dalam Kumpulan Puisi
Salasilah karya Zurinah Hassan dari
Perspektif Teori Pengkaedahan Melayu”, Persidangan Kebangsaan Alam dalam
Kesusasteraan, 16-17 Julai 2010, Universiti Sains Malaysia.
21. Samsina Ab Rahman, Muhamad Fadzil Yusoff.  “Kosmologi Biotik Alam Fauna dalam Puisi-puisi
Zurinah Hassan Menerusi Perspektif Teori Pengkaedahan Melayu”, dalam
Kelestarian Bahasa:Satu Rumpun Satu Ikatan. 
Penerbit UPM.2011

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.