Kuali Hitam

Warisan Zurinah Hassan

BIODATA , SENARAI PENERBITAN (BUKU) ZURINAH HASSAN.

BIODATA , SENARAI PENERBITAN (BUKU) ZURINAH HASSAN.
Zurinah
Hassan ialah Sasterawan Negara Malaysia yang ke 13 dan sasterawan wanita
pertama yang dianugerahi gelaran tersebut. 
Selain itu beliau menerima Hadiah Penulisan Asia Tenggara (SEA Write
Award ) pada 2004 dan Hadiah Puisi Sunthorn Phu (Hadiah Puisi Negara ASEAN)
pada 2013. Zurinah menulis dalam pelbagai genre dan hingga kini menghasilkan
kumpulan puisi, kumpulan cerpen, novel, kajian sastera dan memoir. Walaupun
lebih dikenali sebagai Penyair, Zurinah juga pernah memenangi Hadiah Sastera
Perdana, Hadiah Sastera Utusan, Hadiah Buku Perpustakaan Negara untuk cerpen
dan memoir.  Karyanya telah diterjemahkan
ke beberapa bahasa, misalnya bukunya Menghadap ke Pelabuhan telah terbit dengan
terjemahan Bahasa Inggeris, Bahasa Spanish, Bahasa Russia dan Peranchis. 

Zurinah
Hassan dilahirkan pada 13 Jun 1949 di Alor Setar, Kedah, mendapat pendidikan
awal di sekolah Melayu Tikam Batu, Sekolah Convent Sungai Petani dan Sekolah
Sultanah Asma Alor Setar sebelum melanjutkan pelajaran di Universiti Sains
Malaysia, Pulau Pinang. Beliau pernah berkhidmat sebagai Pegawai Kanan
Penerangan, menjadi tenaga Pengajar di Universiti Malaya dan Universiti Sains
Malaysia selain Karyawan Tamu di Universiti Kebangsaan Malaysia. Zurinah
memperolehi ijazah Sarjana dari UPM dan Ph.D dari Universiti Malaya. Beliau
dianugerahi Bintang Kebesaran Darjah Setia Diraja Kedah pada 2013.
Nama                         :           ZURINAH BINTI HASSAN
Gelaran                      :           SN Datuk Dr.
Tarikh Lahir               :           13
Jun 1949
Tempat                      :           Bakar Bata, Alor Setar, Kedah
Alamat Tetap             :           No.2, Jalan
Pinggir, 8/1L, Seksyen 8,
                                              40000
Shah Alam, Selangor.
E-mel                          :         zurinahhassan@gmail.com
Blog                            :          Interprestasi/ On Malaysian
Literature
PENDIDIKAN
ii.           
Menyambung pendidikan rendah di Sekolah Inggeris Sungai
Layar – Special Malay Class (1961-1963)
iii.          
Memasuki sekolah menengah di Sekolah Convent Sungai
Petani (1964-1966)
iv.          
Meneruskan pendidikan menengah di Sekolah Menengah
Sultanah Asma, Alor Setar (1967-1970)
v.           
Melanjutkan pelajaran ke Universiti Pulau Pinang
(sekarang Universiti Sains Malaysia) dan mendapat Ijazah Sarjana Muda Sastera
(Kemanusiaan) pada tahun 1974 (1971-1974)
vi.          Melanjutkan pelajaran ke peringkat Sarjana di Universiti
Putra Malaysia dan mendapat  Ijazah
Sarjana pada tahun 2001 (1998-2001)
vii. Menyambung pelajaran ke peringkat kedoktoran di
Universiti Malaya dan berjayamemperoleh Ijazah Doktor Falsafah pada tahun 2008
(?-2008).

KERJAYA
i.         
Pegawai Penerangan di Jabatan Penerangan, Kementerian
Penerangan Malaysia
ii.        
Ketua Cawangan Pengurusan Maklumat, Kementerian
Penerangan Malaysia
iii.       
Karyawan Tamu di Institut Tamadun dan Alam Melayu, UKM
iv.       
Pakar Perunding di Akademi Pengajian Melayu, UM
  BUKU
KUMPULAN PUISI
1974.  Sesayup Jalan. Pulau Pinang: Biro
Penerbitan USM.
1977.  Di Sini Tiada Perhentian.Kuala Lumpur:
Pewarna.
1985   Keberangkatan.  Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
1988   Kuala Lumpur and Other Places. ?:
Pencetakan Al-Huda.
1994   Pujangga Tidak Bernama.  Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
2004   Pesanan dari Gunung Ledang.  Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
2005   Salasilah.  Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
2000.       Nota Waktu (antologi puisi bersama Limm Swee Tin).  Kuala Lumpur: Citra
Publishing Sdn. Bhd.
2010.   Menghadap ke Pelabuhan/Facing the Harbour
Kuala Lumpur: Institut Terjemahan dan Buku Malaysia.
2014     Cerita dalam Cerita.  Kuala Lumpur: Institut Terjemahan dan Buku
Malaysia.
KUMPULAN CERPEN
1989.  Meneruskan Perjalanan.  Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.      
2004.  Menjelang
Pemilihan
.  Kuala Lumpur: Dewan
Bahasa dan Pustaka.

NOVEL
1991.  Hatimu Aishah.  Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
BUKU KAJIAN/ESEI
DAN KRITIKAN
1994.  Sembilan Cabaran Wawasan 2020. Shah Alam: Pewarna.
1996.  Sasterawan Negara Usman Awang.  Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
2003.  Memoir
Zurinah Hassan Menjejak Puisi

Bangi: Penerbit UKM.
2010.  Unsur
Alam dalam Puisi Melayu
.  Bangi:
Penerbit UKM.
2011.  Puisi
Melayu Tradisional-Pantun, Syair, Gurindam, Seloka
. ?: Pekan Ilmu.
2013.  Catatan Perjalanan Seni Zurinah Hassan.  Kuala Lumpur: Institut Terjemahan dan Buku Malaysia.

BUKU TERJEMAHAN
2012.   Menghadap ke Pelabuhan/Frente el Puerto.  Kuala Lumpur: Institut Terjemahan dan Buku
Malaysia. (antologi puisi dengan terjemahan bahasa Spanish)
2013.   Menghadap ke Pelabuhan.  Kuala Lumpur: Institut Terjemahan dan Buku
Malaysia. (antologi puisi dengan terjemahan bahasa Rusia)
2014.   Menghadap ke Pelabuhan/ ‘Minato ni Tachimukatte’.  Kuala Lumpur: Institut Terjemahan dan Buku
Malaysia. (antologi puisi dengan terjemahan bahasa Jepun)
2015.   Menghadap ke Pelabuhan/En Regardant le Port.  Kuala Lumpur: Institut Terjemahan dan Buku
Malaysia. (antologi puisi dengan terjemahan bahasa Perancis) Lharmattan Paris
dan ITBM Malaysia.
BEBERAPA TULISAN TENTANG KARYA ZURINAH HASSAN
1.    Muhamad Fadzil Yusoff. Kosmologi Dalam Puisi-puisi
Zurinah Hassan.  Tesis PhD. Universiti
Putera Malaysia. 2012.
2.    Ahmad Kamal Abdullah. 
Zurinah Hassan: Jaring dan Siklus Kepenyairannya dalam Ahmad Kamal
Abdullah (peny.) GEJALA: Esei dan
Kritikan Puisi Melayu Moden 1955-1986

Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1989.
3.    Shafie Abu Bakar. 
“Zurinah Hassan” dalam Jambak 2.
Ahmad Kamal Abdullah (peny.).  Kuala
Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1993.
4.    Susilawati Kamaruzzaman. 
“Zurinah Hassan, Zaihasta, Siti Zainon Ismail” dalam Kesusasteraan Melayu Moden 1970-1979.
Penyusun Siti Aisah Murad.  Kuala Lumpur:
Dewan Bahasa dan Pustaka, 2010.
5.    Membunga@Siti Meriam Yaacob. “Sajak ‘Salam Perempuan dari
Penjara’ dan ‘Suara Wanita’”.  Perisa, Jurnal Puisi Melayu.  Jilid 12.2004: 88-91.
6.    Lim Swee Tin. “Zurinah Hassan: Kebersahajaan dan Kesederhanaan
yang Mengasyikkan”.  Dewan Sastera. Disember 2004: 17-20.
7.    Nor Hashimah Haji Jalaludin. “Kepenyairan Zurinah Hassan
Ditinjau dari Sudut Stilistik”. Dewan
Bahasa
.  Ogos 1985: 579-591.
8.    Rahman Shaari. “Sajak-sajak Konfesional Zurinah Hassan”. Dewan Sastera. Disember 2004: 27-29.
9.    Ramli Isin. “Kepenyairan Zurinah Hassan yang Tidak Pernah
Putus dan Surut”.  Dewan Sastera. Disember 2004: 12-15.
10. S. Jaafar. 
“Zurinah Hassan Melulis Itu Satu Tanggungjawab”.  Dewan
Sastera
. Julai 1986: 18-21.
11. Selina S.F. Lee. 
“Unsur Prosa Dalam Puisi-Puisi Manusia dan Wanita Melayu”.  Dewan
Sastera
. Mac 2000: 22-24.
12. Siti Zainon Ismail. 
“Zurinah Hassan Mengangkat Isu Manusia dan Wanita Melayu”.  Dewan Sastera. Disember 2004: 21-26.
13. A. Rahman Napiah. 
“Unsur Alam Dalam Puisi Melayu Moden Karya Zurinah Hassan”  kertas kerja yang dibentangkan dalam Bersama Tokoh Penulis Tanah Air, Zurinah
Hassan
, anjuran Pusat Pengajian Bahasa, Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu
di Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi
pada 23 November 2011.
14. Arbak Othman. 
“Idealisme Budaya dan Jati Diri Bangsa yang Tercalar dalam Puisi Zurinah
Hassan dalam Kumpulan Salasilah
kertas kerja yang dibentangkan dalam Bersama
Tokoh Penulis Tanah Air, Zurinah Hassan
, anjuran Pusat Pengajian Bahasa,
Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu di Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan,
Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi pada 23 November 2011.
15. Hamzah Hamdani. 
“Menjejak Puisi dan Memoir Zurinah Hassan”  kertas kerja yang dibentangkan dalam Bersama Tokoh Penulis Tanah Air, Zurinah
Hassan
, anjuran Pusat Pengajian Bahasa, Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu
di Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi
pada 23 November 2011.
16. Kamariah Kamarudin. 
“Perutusan Muhasabah” dalam Kumpulan Cerpen Menjelang Pemilihan”.  Kertas
kerja yang dibentangkan dalam Bersama
Tokoh Penulis Tanah Air, Zurinah Hassan
, anjuran Pusat Pengajian Bahasa,
Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu di Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan,
Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi pada 23 November 2011.
17. Muhammad Haji Salleh. 
“Bahawa Aku Pernah Hidup:  Zurinah
Hassan Sebagai Pentafsir Waktu dan Peristiwa” dalam Seminar Kefahaman Budaya ke
VIII.  Anjuran bersama Dewan Bahasa dan
Pustaka Wilayah Utara dan Bahagian Hal Ehwal Pelajar dan Pembangunan Pelajar
Universiti Sains Malaysia.  Dikelolakan
oleh Persatuan Sastera USM pada 18 Disember 2004.
18. Rosnah Alias. 
Diri, Keluarga dan Masyarakat Dalam Puisi-puisi Zurinah Hassan.  Latihan Ilmiah.  Ijazah Sarjana Muda, Fakulti Sains
Kemasyarakatan dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia, 1989.
19. Shabariah Mohamad Zakwan. 
Falsafah Waktu Dalam Puisi-puisi Karya Zurinah Hassan.  Latihan Ilmiah,  Universiti Malaya, 1989.
20. Samsina Ab Rahman, Muhamad Fadzil Yusoff.  “Pemaknaan Kosmologi Biotik dalam Kumpulan
Puisi Salasilah karya Zurinah Hassan
dari Perspektif Teori Pengkaedahan Melayu”, Persidangan Kebangsaan Alam dalam
Kesusasteraan, 16-17 Julai 2010, Universiti Sains Malaysia.
21. Samsina Ab Rahman, Muhamad Fadzil Yusoff.  “Kosmologi Biotik Alam Fauna dalam
Puisi-puisi Zurinah Hassan Menerusi Perspektif Teori Pengkaedahan Melayu”,
dalam Kelestarian Bahasa:Satu Rumpun Satu Ikatan.  Penerbit UPM.2011

PETIKAN UCAPAN/KERTASKERJA
Puisi Melayu Tradisional khasnya yang disebarkan melalui lagu-lagu atau nyanyian telah berperanan untuk menyampaikan nasihat dan panduan hidup bagi mempengaruhi minda dan membina keperibadian bangsa. Usaha hendaklah dijalankan untuk membanyakkan rakaman lagu-lagu rakyat yang berisi pantun-pantun nasihat. Di sana sini masih ada pengamal pengamal  Puisi Melayu Tradisional yang patut disokong dan diberikan tunjangan untuk meneruskan kegiatan mereka. Seperti yang difahami, sesebuah university sedia mengeluarkan dana untuk kerja-kerja penyelidikan termasuk ke atas lagu-lagu rakyat dan PMT yang masih bertaburan demi mengumpul khazanah budaya. Usaha untuk menyelamatkan khazanah budaya ini sepatutnya diiringi dengan menyediakan peruntukan untuk memberi tunjangan kepada para pengamal agar mereka dapat menjalankan kegiatan.
Kertaskerja Hari Puisi Nasional, PERANAN PUISI DALAM PEMBENTUKAN JATIDIRI BANGSA . Kertaskerja Hari Puisi Nasional, Pulau Pinang.10 Mei 2013
Apakah pentingnya sastera di dalam era dunia tanpa sempadan ini? Sastera kita adalah budaya kita. Itulah jati diri dan akar bangsa.  Ketika terlalu leka membina dan mengejar kebendaan, kita lupa sekettika kepada akar bangsa ini. Akibatnya, anak-anak menjadi pohon-pohon yang tidak berakar. Maka mudahlah ditumbangkan oleh angin yang lalu.
Memoir Zurinah Hassan Menjejak Puisi, Penerbit UKM, Bangi 2003:275
Sebuah puisi sebagai sebuah karya kreatif membawa   pemikiran dan perasaan pengarang yang teradun dalam media bahasa.. Insya Allah selagi dipinjamkanNys kesihatan dan daya kreativiti, saya akan terus berpuisi dengan pegangan sebagai karya kreatif puisi harus membawa unsur posittif, menyampaikan pemikiran yang meninggikan martabat kemanusiaan.
Parakata Untuk Kumpulan Puisi Ceerita Dalam Cerita, Itbm 2014,
Penggunaan unsur alam memperlihatkan bahawa kreativiti penyair Melayu dipengaruhi oleh agama Islam. Dalam aspek ini penyair melihat alam fizikal yang dapat dilihatt, didengar, disentuh, dan dirasai melalui pancaindera manusia sebagai tanda kebesaran Allah. Hal ini adalah selaras dengan peringatan yang banyak terdapat di dalam kitab suci Al-Quran.
 Unsur Alam Dalam Puisi Melayu Moden, Ukn Bangi:2010: 1113.

4 thoughts on “BIODATA , SENARAI PENERBITAN (BUKU) ZURINAH HASSAN.

 1. IBU SARTIKA/SURWANTO seorang TKI DI HONGKONG
  pengen pulang ke indonesia tapi gak ada ongkos
  sempat saya putus asa apalagi dengan keadaan susah
  gaji suami saya itupun buat makan sehari2. sedangkan hutang banyak
  kebetulan suami saya buka-buka internet Dan mendapatkan
  nomor MBAH KASSENG (0853-4288-2547) katanya bisa bantu orang melunasi hutang
  melalui jalan TOGEL dan dengan keadaan susah, terpaksa saya
  hubungi dan minta angka bocoran hongkong
  angka yang di berikan waktu itu 4D 
  ternyata betul-betul tembus 100% alhamdulillah dapat 269.jt Oleh Karna itu saya posting no HP MBAH KASSENG ini supaya saudarah-saudara ku di indonesia maupun di luar negri yang sangat kesulitan masalah ekonomi (kesusahan) jangan anda putus asa. Karna jalan masih panjang yang penting anda tdk malu atau takut menghubungi MBAH KASSENG. Semua akan berubah Karna kesuksesan ada pada diri kita sendiri. Yakin dan percaya bahwa itu semua akan tercapai..

  1. kami sekeluarga tak lupa mengucapkan puji syukur kepada ALLAH S,W,T
   dan terima kasih banyak kepada AKI atas nomor togel.nya yang AKI
   berikan 4 angka ((( 2371 ))) alhamdulillah ternyata itu benar2 tembus AKI.
   dan alhamdulillah sekarang saya bisa melunasi semua utan2 saya yang
   ada sama tetangga.dan juga BANK BRI dan bukan hanya itu AKI. insya
   allah saya akan coba untuk membuka usaha sendiri demi mencukupi
   kebutuhan keluarga saya sehari-hari itu semua berkat bantuan AKI..
   sekali lagi makasih banyak ya AKI bagi saudara yang suka main togel
   yang ingin merubah nasib seperti saya silahkan hubungi AKI SOLEH,,DI NO Cll (((082-313-336-747)))
   insya allah anda bisa seperti Saya menang togel 579
   juta, wassalam.

   dijamin 100% jebol saya sudah buktikan…sendiri….

   Apakah anda termasuk dalam kategori di bawah ini !!!!

   1"Dikejar-kejar hutang

   2"Selaluh kalah dalam bermain togel

   3"Barang berharga anda udah habis terjual Buat judi togel

   4"Anda udah kemana-mana tapi tidak menghasilkan solusi yg tepat

   5"Udah banyak Dukun togel yang kamu tempati minta angka jitunya
   tapi tidak ada satupun yang berhasil..

   Solusi yang tepat jangan anda putus asah….AKI SOLEH akan membantu
   anda semua dengan Angka ritwal/GHOIB:
   butuh angka togel 2D 3D 4D SGP / HKG / MALAYSIA / TOTO MAGNUM / dijamin
   100% jebol
   Apabila ada waktu
   silahkan Hub: AKI SOLEH DI NO: Cll (((082-313-336-747)))

   KLIK DISINI >*>*>* BOCORAN TOGEL SINGAPURA HARI INI *<*<*<

   angka GHOIB: singapur 2D/3D/4D/

   angka GHOIB: hongkong 2D/3D/4D/

   angka GHOIB; malaysia

   angka GHOIB; toto magnum 4D/5D/6D/

   angka GHOIB; laos

 2. Maaf sebelumnya nama saya Valeria Armita Rahayu TKI dari Hong-Kong jika lewat Tempat ini saya menceritakan kisah hidup saya niat saya hanyalah semata ingin berbagi tapi semua tergantung Anda percaya atau tidak yg jelasnya ini kisah nyata saya…
  Syukur alhamdulillah kini saya bisa menghirup udara segar di indonesia karnah sudah sekian lama saya ingin pulang ke kampung halaman namun tak bisa sebab,saya harus bekerja di negri orang (HongKong) karna ada hutang orang tua yang harus saya lunasi…Singkat cerita namun saya tidak pusing lagi sebab kemaring saya di berikan Info oleh seseorang yang tidak saya kenal,katanya kalau mengalami kesulitan baik dalam Kesehatan atau Ekonomi,Terlilit hutang silahkan minta bantuan sama MBAH WIRANG di Nomer telfon ( 082_346_667_564 ) di jamin bantuan beliau 100% …Jadi saya beranikan diri menghubungi beliau dan menyampaikan semua masalah saya dan alhamdulillah saya bisa di bantu,,,Singkat cerita kini semua hutang orang tua saya sama rentenir semua sudah terlunasi dan punya modal besar untuk buka usaha di indon dan rencana bulan depan saya balek ke indon…
  Jadi buat yang pengen seperti saya silahkan hubungi MBAH WIRANG di nomer ( 082_346_667_564 ) Anda tidak usah ragu akan adanya penipuan atau hal semacamnya sebab saya dan yg lainnya sudah membuktikan keampuhan bantuan beliau mungkin sudah waktunya giliran Anda…salam saudara-saudari TKI semua…

 3. SALAM KENAL SEMUA,SAYA PAK AGUS TONO DARI MALAYSIA
  CERITA YANG BENAR BENAR TERJADI (ASLI) BUKAN REKAYASAH!!!

  TERIMA KASIH BANYAK MBAH SERO SUDAH 3 TAHUN SAYA MENDERITA DI MALAYSIA KERJAAN SAYA CUMA MENOMBAK KELAPA SAWIT PENDAPATAN TIDAK SEBERAPA SEDANKAN SEWAH KONTRAKAN RUMAH 700 RIBU PERBULAN TAPI SETELAH SAYA DAPAT NOMOR MBAH DI INTERNET SAYA COBA-COBA HUBUNGI KARNA DI MALAYSIA ADA PEMASANGAN TOGEL JADI SAYA MINTA BANTUAN ANGKA GHOIB DAN ALHAMDULILLAH ANGKA YANG DIBERIKAN MBAH SERO LANSUNG TOTO 6D BENAR-BENAR 100% TERBUKTI TEMBUS SEKALI LAGI TERIMA KASIH BANYAK MBAH SERO RENCANA MAU PULANG KE INDO BUKA USAHA INI SEMUA BERKAT BANTUAN ANGKA GHOIB MBAH SERO BAGI ANDA YANG INGIN MERUBAH NASIB SEPERTI SAYA HUBUNGI MBAH SERO
  DI NOMOR (_082_370_357_999_) TERIMA KASIH
  INI KISAH NYATA DARI SAYA..

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.